Om SPIK

SPIK – Stolt och Nykter!

SPIKLogotyp

– En nykterhetsförening som vill vara en positiv motkraft till den rådande berusningskulturen i samhället och ge råg i ryggen åt barn och ungdomar som säger nej till droger!

Vår vision:

* Vi vill ge ungdomar mod och självförtroende att säga nej till alkohol och droger.

* Vi vill vara ett redskap till att unga människor inser värdet av att avstå från droger.

* Vi vill påverka till positiva attityder och människosyn.

 

SPIK  ideell riksförening som har sin bas i Stockholm. SPIK’s verksamhet sker i huvudsak ute på skolor, på olika events samt i och genom våra lokalavdelningar som är utspridda runt om i Sverige. Riksföreningens uppgift är att ge råd, stöd och inspiration till samtliga lokalavdelningar samt att sköta administrativa uppgifter.

Verksamheten finansieras av arrangemangsintäkter, försäljning i SPIK-shopen samt gåvor och bidrag.

 

… SPIK är det enda raka!