Stockholms unga imponerar

Med risk för att enkätsvar inte alltid svarar upp emot verkligheten så är summeringen från Stockholms stads varannan-årsundersökning väl värda att uppmärksammas. Trenden hos 9:e klassare och årskurs 2 i gymnasiet visar på återhållsammare drogvanor.

– Vi känner oss som en del av det förebyggande arbetet betonar Håkan Axéll på SPIK och fortsätter. Förhoppningsvis så finns det likheter i slutsatserna även ute i landet där vi från vår sida är mer verksamma under höst-och vårterminerna.

– Vi känner medvind och en stark tilltro från skolledningarna till att fortsätta utveckla begreppet ”du kan vara stolt som nykter”, betonar han.

I somras uppmäksammade dn.se undersökningen genom en artikel skriven av Mia Tottmar där även den tidigare ökande narkotika användningen ser ut att vara bruten. Hennes samtal med socialborgarrådet Anna König Jerlmyr och Carina Cannertoft, utvecklingsledare på socialförvaltningen ger flera glädjande signaler som vi återger här:

– Det ser väldigt positivt ut, vårt arbete går i rätt riktning, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Andelen pojkar i nian som inte dricker alls har nästan fördubblats sedan 1998. I år uppger hälften av pojkarna och 45 procent av flickorna i nian att de inte dricker alkohol.

Också storkonsumenterna – de som dricker motsvarande 18 cl sprit eller en helflaska vin minst en gång i månaden – har blivit färre.

Totalkonsumtionen ligger nu på den lägsta nivån sedan 1998. I år uppgick den till 300 cl för flickor och 465 cl för pojkar i gymnasiet. Motsvarande resultat för elever i årskurs 9 var 151 cl för flickor och 180 cl för pojkar.

– Det är oerhört glädjande att trenden att helt avstå har tagit fart, säger Anna König Jerlmyr.

För två år sedan hade 16 procent av pojkarna i årskurs nio någon gång använt narkotika, nu är det 12 procent. I övriga grupper är trenden inte lika tydlig. Och andelen elever som har använt narkotika under den senaste månaden ligger på samma relativt höga nivåer som år 2010. För pojkar och flickor i tvåan på gymnasiet är den 12 respektive 7 procent.

– Det är fortfarande många som använder cannabis, vi måste fortsätta hålla i vårt arbete. Nu ska vi ta fram en skrift som riktar sig till föräldrar, säger Anna König Jerlmyr.

Flickor röker mer än pojkar – 37 procent i tvåan på gymnasiet röker dagligen. Men även där pekar alla kurvor nedåt. Liksom för snuset.

– För första gången är det färre än var tionde pojke i nian som snusar, säger Anna König Jerlmyr.

Vad utvecklingen mot ett allt hälsosammare liv beror på kan man bara spekulera i, enligt Carina Cannertoft, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

– Det är dels hälsotrenden, dels att det inte går lika bra att vara aktiv i sociala medier och onlinespel om man dricker alkohol, säger hon.

Men dagens föräldrar är också mer restriktiva, andelen som blir bjudna på alkohol i hemmet minskar.

– Vi ser trenden i hela landet: det är sunkigt att dricka, säger Carina Cannertoft.

/Anders Hällzon

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*