Ny forskning hissar varningsflaggan högt!

Ska exempelvis cannabis vara en drog som blir jämställd med tobak och alkohol? Förespråkarna hänvisar till flera amerikanska delstater där detta nu är under diskussion. Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, har lyssnat in argumenten. Han vet tillräckligt mycket för att fortfarande hålla varningsflaggan väl synlig.

I 21 delstater i USA är det idag fullt legalt att som smärtlindring i medicinskt bruk ordineras marijuana. I två delstater Colorado och Washington är det dessutom fritt att exempelvis röka marijuanacigaretter för eget bruk. Åldersgränsen är satt till 21 år.

Det finns komponenter i marijuana som har medicinska effekter. Dels att behandla smärta samt underlättar tillståndet vid en del neurologiska sjukdomar, exempelvis MS. Men även om det finns medicinska effekter så är marijuana vare sig i Sverige eller USA enligt Fred Nyberg ett godkänt läkemedel.

När president Obama i början av året också delgav sina tankar om en liberalare hållning nådde det budskapet snabbt våra media. Fred Nyberg är väl insatt i problematiken och är tacksam över att den nya forskningen nu på fullt vetenskaplig basis ger den återhållsamma hållningen förnyad vind i seglen. Och det kan behövas. Lobbyverksamheten för en liberalisering pågår i mycket stor skala.
– Det är uppenbart att USA:s president lyssnat mer till sina ekonomiska rådgivare än sina hälsoexperter. Tankegången här är att en legalisering tar bort kartellerna från gatorna och intäkterna i form av beskattning tillfaller staten. Vi pratar här om mångmiljardbelopp. Vi första anblicken en lockande tanke men ingen ska inbilla mig att kartellerna upphör med sin verksamhet.

Genom en åldersgräns på 21 år skapas enligt Fred Nyberg automatiskt en ny målgrupp för den illegala handeln, nämligen de som är under 21 år.
– Tonåringar är dessutom den grupp som är de mest sårbara. De flesta ungdomar i världen som debuterar i drogsammanhang gör det i vid en ålder av 15-20 år. Om vi sätter en gräns vid 21 år är det knappast troligt att flertalet kommer vänta med debuten till dess.

Fred berättar om ny forskning som på ett helt annat sätt än tidigare kan belägga det många redan befarat.
– Tidigare visste man inte hur THC, alltså den aktiva beståndsdelen i många av de droger som säljs via nätet, påverkar vår hjärna. Nu på 2000-talet har man lyckats ta fram helt nya vetenskapliga instrument, bland annat hjärnavbildningsanalyser.

Förstörelsen i hjärnan är kopplade till försämrat minne och koordination.
Den nya forskningen säger dessutom att tonåringar är den grupp som är mest sårbar, vilket också går att mäta i en direkt IQ-sänkning.

Lobbyverksamheten som så konsekvent skönmålar användandet av droger har flera argument som Fred ser dyka upp på bloggar och olika forum.
– Det vanligaste argumentet hävdar att alkohol är bra mycket farligare än exempelvis hasch. Det är lite som att jämföra äpplen med tropisk frukt. Det är sant att totalt sett skördar alkoholen mer offer än hasch eller marijuana. Men det man inte berättar är att alkoholen används och har används av långt fler människor. Men tillåt mig inflika – om alkoholen har dessa stora skadeeffekter varför ska vi då legalisera ytterligare en negativ drog?

– Marijuana verkar på olika sätt när det gäller att utöva sina effekter. När det gäller alkohol måste du ta ett antal glas för att utveckla ett beroende. Den aktiva beståndsdelen i Marijuana – THC verkar mycket mer specifikt vilket innebär att 1 gr THC är betydligt farligare än 1 gr alkohol.

Det cirkulerar ett citat som enligt Fred Nyberg är fullständigt fel.
– Man påstår att: ”De som börja röka marijuana bidrar till en mindre alkoholkonsumtion”.  Enligt en nyligen genomförd studie av CAN i Sverige saknas det helt och hållet belägg för den slutsatsen.
– Från forskare i USA hörde jag en samstämmig slutsats som jag tycker är relevant:

”Det tog 40 år att lära oss läxan med tobaksrökning. Ska det ta lika lång tid innan vi lär oss läxan med marijuana?”

Marijuanan är dessutom enligt Fred Nyberg starkare idag. Halten av THC har avsevärt ökats under det senaste årtiondet. Det gör den mer attraktiv med högre kickar. Resultatet av det har vi inte sett ännu då mycket talar för att den negativa effekten också blir högre.

Men trots alla dessa orosmoln är han ändå lite hoppfull.
– Jag tror att vi kommer hålla ställningarna de närmaste åren. Men det finns exempel som skrämmer mig. För något år sedan gick ett utskick ut till landets kommunpolitiker fullt med liberala tongångar som har som avsikt att bana väg för en öppnare attityd. Personer i ledande ställning som på många håll saknar information.
– Jag ser fram emot den dagen vi tagit fram ett pedagogiskt material som vi kan ge beslutsfattare och framförallt föräldragenerationen. Ett material de kan ha för att själva ta aktiv ställning när samtalet är i full gång där hemma vid matbordet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*